จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ความเป็นมาของอาเซียน

อ้างข้อมูลจาก http://www.vcharkarn.com/varticle/38396 ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

การจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ส่วนประเทศอื่นๆ ต่อมาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ดังนี้บรูไน ดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527 เวียดนามได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพม่าเข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 กัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542

สมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียนประกอบด้วย

1. บรูไนดารุสซาลาม

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

5. สหพันธรัฐมาเลเซีย

6. สหภาพพม่า

7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

8. สาธารณรัฐสิงคโปร์

9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

10.ราชอาณาจักรไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น